Technologie digitálního tisku

Digitální tisk je technologie, při níž je počítač přímo spojen s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentům neexistuje žádný polotovar, jako je film nebo tisková deska. Oproti jiným technologiím jsou při ní výrazně odbourány náklady na přípravu tisku což zajišťuje její největší výhody: rychlost (minimální doba potřebná ke zpracování zakázky), nízké ceny tisku při malých množstvích, možnost korekcí během tisku, stálá kvalita a barevnost (i při dotisku), oboustranný tisk. Digitální tisk využíváme ve výrazné míře i při personalizaci dokumentů, které jsou tištěné jinými technologiemi.